Video from KarmaTube

Alice Herz Sommer is 108 en speelt nog tenminste drie uur piano per dag. Alice overleefde tijdens WOII het concentratiekamp door haar muziek, haar optimisme en haar dankbaarheid voor de ‘kleine dingen des levens’: een glimlach, een aardig woordje of wat zonneschijn.