STEUN BLIJNIEUWS
Wilt u meer BlijNieuws? Steun ons!

Met uw donatie (kleine bedragjes zijn ook zeer welkom) kunnen we BlijNieuws nóg breder verspreiden, zodat ook het mooie en blije nieuws de aandacht krijgt die het verdient en nog meer mensen hier blij van worden (delen is vermenigvuldigen!). Om daarmee de BlijNieuws-website in de lucht te houden (ZONDER reclame); om BlijNieuws meer te verspreiden op Facebook en andere sociale media; oftewel om BlijNieuws Breed te Verspreiden (NB: BlijNieuws bestaat al vanaf 21 maart 2013 en tot de oprichting van de stichting, betaalden de oprichters zelf alle kosten voor BlijNieuws), zodat BlijNieuws een bekend begrip wordt en het over drie jaar wordt opgenomen in “de Dikke Van Dale” (zoals onze onze eerste voorzitter, wijlen Jan Lankreijer, het altijd zo mooi samenvatte).

U kunt uw donatie rechtstreeks aan Stichting BlijNieuws overmaken. Dat kan hieronder via ideal of via bankrekening NL80 TRIO 0212 1949 25 t.n.v. Stichting BlijNieuws o.v.v. donatie. We zullen u jaarlijks op de hoogte houden over wat we doen met uw gift/donatie en ook de jaarrekening zal elk jaar hier gepubliceerd worden, zodat het 100% transparant is wat we met uw donatie doen.

klik hier voor de vastgestelde Jaarrekening Stichting BlijNieuws 2022 incl voorwoord.

NB: Stichting BlijNieuws werkt uitsluitend met vrijwilligers (27 BlijNieuwsredacteuren van 7 tot 80 jaar oud en vier bestuurders). Onze stichting werkt conform een privacyverklaring. U kunt de privacyverklaring hier bekijken/downloaden.

Bedrag

 

CONTACTGEGEVENS
Stichting BlijNieuws
KvK 68198205
Fiscaal nummer 857341091
www.BlijNieuws.nl
info@blijnieuws.nl
Van Itersonlaan 8
2806DG Gouda
Bankrekening: NL80 TRIO 0212 1949 25

BESTUURDERS STICHTING BLIJNIEUWS
Voorzitter: Corine Brouwer (De Milan Viscontilaan 110 3453TC Utrecht)
Penningmeester: Marcel Buijs (Gravin Jacobastraat 8 2805PN Gouda
Secretaris: Arjan van der Veer-Hu (Jaap Edenlaan 18 2807BR Gouda)
Algemeen lid: Gerard van der Veer (van Itersonlaan 8 2806DG Gouda)

BEZOLDIGING BESTUURDERS
De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werk voor Stichting BlijNieuws

FINANCIËLE VERANTWOORDING
De jaarrekening van Stichting BlijNieuws wordt elk jaar opgemaakt door de penningmeester en in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar gepubliceerd op deze pagina.