STEUN BLIJNIEUWS
Wilt u meer BlijNieuws? Steun ons!

Met uw donatie (kleine bedragjes zijn ook zeer welkom) kunnen we BlijNieuws nóg breder verspreiden, zodat ook het mooie en blije nieuws de aandacht krijgt die het verdient en nog meer mensen hier blij van worden (delen is vermenigvuldigen!). Om daarmee de BlijNieuws-website in de lucht te houden (ZONDER reclame); om BlijNieuws meer te verspreiden op Facebook en andere sociale media; oftewel om BlijNieuws Breed te Verspreiden (NB: BlijNieuws bestaat al vanaf 21 maart 2013 en tot de oprichting van de stichting, betaalden de oprichters zelf alle kosten voor BlijNieuws), zodat BlijNieuws een bekend begrip wordt en het over drie jaar wordt opgenomen in “de Dikke Van Dale” (zoals onze onze eerste voorzitter, wijlen Jan Lankreijer, het altijd zo mooi samenvatte).

U kunt uw donatie rechtstreeks aan Stichting BlijNieuws overmaken. Dat kan hieronder via ideal of via bankrekening NL80 TRIO 0212 1949 25 t.n.v. Stichting BlijNieuws o.v.v. donatie. We zullen u jaarlijks op de hoogte houden over wat we doen met uw gift/donatie en ook de jaarrekening zal elk jaar hier gepubliceerd worden, zodat het 100% transparant is wat we met uw donatie doen.

klik hier voor de vastgestelde Jaarrekening Stichting BlijNieuws 2021 incl voorwoord.

NB: Stichting BlijNieuws werkt uitsluitend met vrijwilligers (27 BlijNieuwsredacteuren van 7 tot 80 jaar oud en vier bestuurders). Onze stichting werkt conform een privacyverklaring. U kunt de privacyverklaring hier bekijken/downloaden.

Bedrag

 

CONTACTGEGEVENS
Stichting BlijNieuws
KvK 68198205
Fiscaal nummer 857341091
www.BlijNieuws.nl
info@blijnieuws.nl
Van Itersonlaan 8
2806DG Gouda
Bankrekening: NL80 TRIO 0212 1949 25

BESTUURDERS STICHTING BLIJNIEUWS
Voorzitter: Corine Brouwer (De Milan Viscontilaan 110 3453TC Utrecht)
Penningmeester: Marcel Buijs (Gravin Jacobastraat 8 2805PN Gouda
Secretaris: Arjan van der Veer-Hu (Jaap Edenlaan 18 2807BR Gouda)
Algemeen lid: Gerard van der Veer (van Itersonlaan 8 2806DG Gouda)

BEZOLDIGING BESTUURDERS
De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werk voor Stichting BlijNieuws

FINANCIËLE VERANTWOORDING
De jaarrekening van Stichting BlijNieuws wordt elk jaar opgemaakt door de penningmeester en in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar gepubliceerd op deze pagina.

BELEIDSPLAN BLIJNIEUWS 2017-2020
1. Lengte en geldigheidsduur
-Startdatum BlijNieuws: 21 maart 2013
-Oprichtingsdatum Stichting BlijNieuws: 27 februari 2017
-Geldigheidsduur: Onbepaald, maar focus beleidsplan op 2017-2020
2. Visie en Missie
-Visie: De stichting heeft ten doel positief, optimistisch, blij en goed nieuws breed (digitaal) te verspreiden ten bate van het algemeen belang en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
-Missie: De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van het verspreiden van lokale, regionale en (inter)nationale nieuwsberichten en andere content. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
-Achtergrond: Wat we aandacht geven, groeit. Wat we lezen, zien, horen bepaalt ons wereldbeeld. Kranten, televisie en internet brengen vooral het slechte nieuws (“goed nieuws is geen nieuws”). Hierdoor lijkt de wereld somberder en slechter dan hij is cq kan zijn. Door BlijNieuws te delen, levert Stichting BlijNieuws een bijdrage aan een blije wereld: delen is vermenigvuldigen. Geen politieke of religieuze statements. Alles op vrijwillige basis en zonder commercieel doel/winstdoelstelling.
3. Ambities 2020
-BlijNieuws in 2020 in de Dikke van Dale. Oftewel BlijNieuws is een bekende term in Nederland d gebezigd wordt als er iets gebeurt waar men blij van wordt.
-BlijNieuws wordt dagelijks ontsloten via digitale media (Facebook, Instagram, Website, Twitter) via een ‘zelfstandig functionerend mechanisme’ van consumeren (lezen en er blij van worden) en produceren (BlijNieuws herkennen, creëren en delen door en voor lezers) van BlijNieuws gemodereerd door een (hoofd)redactie.
-BlijNieuws creëren en vastleggen (eigen verhalen, filmpjes, bijeenkomsten, activiteiten, initiatieven)
-Alle ambities worden gefinancierd door donateurs, giften en andere inkomsten (bijvoorbeeld BlijNieuws-merchandise)
-BlijNieuws gelanceerd in tenminste 1 ander land of in tenminste 1 andere taal dan in het Nederlands
4. Sterkten en Zwakten (SWOT) – juni 2017
Sterkten
-BlijNieuws bestaat inmiddels 4 jaar en heeft nu al enige bekendheid: zo’n 500-1500 unieke lezers per dag (ruim 1000 volgers op Facebook, 500 volgers op Twitter, 250 abonnees op de BlijNieuwsBrief) en 20 BlijNieuwsredacteuren.
-De naam spreekt direct tot de verbeelding en door een bijdrage te leveren, lever je bijdrage aan blijere wereld
-BlijNieuws is universeel (niet-politiek; niet religieus; internationaal)
-ICT is met Ber-Art goed geregeld
-Stichting is passende organisatievorm (geen winstdoelstelling, donaties mogelijk, eigen rechtspersoon ivm aansprakelijkheid )
Zwakten
-BlijNieuws hangt nu nog teveel op de oprichter Arjan van der Veer
-BlijNieuws is te klein om over echt nieuws en journalisten te beschikken en BlijNieuwsredacteuren zijn nog zoekend naar wat nu precies BlijNieuws is
-De huidige kleine groei is te traag om ambities te realiseren
-Tot nu toe hebben initiatiefnemers alles zelf gefinancierd omdat er geen inkomsten zijn
Kansen
-Veel Nederlanders zijn het negatieve nieuws zat; kijken überhaupt geen nieuws/journaal meer en snakken naar nieuws waar je blij van wordt
-Blijheid is ‘in’(oa huidige Monacampage: Daar word je blij van; Coolblue: Alles met een Glimlach)
-Donateurs: Stichting BlijNieuws heeft donateurs waardoor er meer middelen beschikbaar komen om BlijNieuws breed te verspreiden (oa via Social Media)
Bedreigingen
-Op gekopieerd BlijNieuws is risico van (auteursrechtelijke)claims
-Er zijn al sterkere spelers als The Optimist; HetKanWel; HappyNews; Happinez die wel over een eigen professioneel journalistiek apparaat beschikken
Op basis van bovenstaande zijn de volgende doelstellingen en voornemens geformuleerd:
5. Strategische doelstellingen
1. Kwantiteit en kwaliteit BlijNieuws-Content omhoog
a. Aantal BlijNieuwslezersbijdragen omhoog, waardoor ook de kwaliteit en diversiteit toeneemt (bij voorkeur in het Nederlands). Bij hogere kwaliteit van BlijNieuws zal het ook eerder gedeeld worden/viraal gaan.
b. Aantal redacteuren omhoog die daadwerkelijk 2 á 3 BlijNieuwslezersbijdragen/ Betrokkenheid met BN-redacteuren organiseren/vergroten/duidelijk maken wat er van hen verwacht wordt
2. Aantal lezers omhoog
a. Meer kwaliteit leveren (zie 1)
b. Social Media campagnes (oa FB)
c. Aantal deelacties omhoog (Lezers die BlijNieuws delen (BlijNieuws als startpagina), waardoor het viraal gaat)
d. Meer BlijNieuwskanalen: oa Instagram; LinkedIn; Pinterest; Tumblr
e. Wekelijks BlijNieuwsBrief (gratis via MailChimp)
f. Slimmere ICT-oplossingen (ICT/Social media-specialist betrekken)
3. Diverser en meer eigen BlijNieuws creëren en vastleggen:
a. Eigen filmpjes op YouTubekanaal/FB (Samenwerking met Hogeschool/ Rietveldacademie die BN-filmpjes maakt)
b. BN-animatie
c. BlijNieuwsFestival;
d. BlijNieuws-Buurtinitiatieven (BlijNieuwsStraat)
4. Versterken financiële positie:
a. Meer donateurs door fondsenwerving
b. Aantal lezers op website omhoog waardoor blije reclame mogelijk wordt op www.blijnieuws.nl, waaruit oa FB-campagnes gefinancierd kunnen worden (Op dit moment besloten van niet = bespreekpunt)
c. Rechten huidige content/logo’s/url/afbeeldingen bewaken
d. BN-Merchandise (petjes, stickers/ visitekaartjes ed)
5. Uitbreiding PR realiseren:
a. Free Publicity door BlijNieuws in andere media (BlijNieuws vast onderdeel van andere media (Bijvoorbeeld BlijNieuws op radio 4); BlijNieuws-lemma op Wikipedia)
b. Effect BlijNieuws onderzoeken en wetenschappelijk ‘bewijzen’ (zie geluksprofessor Bormans) voor geloofwaardiger verhaal bij Ted-talk of bij DWDD
c. Comité van Aanbeveling/Ambassadeurs werven (echte BN’ers)
6. BlijNieuws in ander land of andere taal introduceren (al ruim 1500 filmpjes beschikbaar)