275 mensen eten bij voedselbank van Katie’s reuzenkool, het begin van Katie Crop’s: inmiddels al 75 jeugdmoestuinen in 27 staten die zo’n 200.000 dollar hebben ingezameld!