Een groeiend aantal organisaties is actief in de Biobased Economy (een economie die draait op biomassa als grondstof in plaats van op fossiele grondstoffen). Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zowel het bedrijfsleven als de overheid zetten met investeringen volop in op hernieuwbare grondstoffen. De rapportage telt 1.258 organisaties die actief zijn in de Biobased Economy. Dat is 13% meer dan in 2015. Ongeveer 80% is mkb. Alle bedrijven zitten nog aan het begin van de vermarkting. Ze zijn nog druk bezig met onderzoek en ontwikkeling. In 2016 investeerden ze hierin € 215 miljoen aan menskracht. In het rapport staan de mooiste voorbeelden van de biobased en circulaire economie uit de regio’s. BlijNieuws!

Bijdrage van overheid
Veel provincies zien de Biobased Economy als groeimarkt en investeren daarin. Ook de rijksoverheid draagt bij met € 38 miljoen via de WBSO-regeling. Vanuit de topsectoren is er een ondersteuning van € 46,1 miljoen. Deze overheidsbijdrage is 11% meer dan in 2015. Ook de Europese Unie steunt de ontwikkeling van de Biobased Economy met € 4,2 miljard vanuit het Horizon 2020 programma. De bio-economie in Europa is aanzienlijk met 18,6 miljoen banen en een omzet van € 2,2 biljoen.

Ondersteuning in 2018
De Biobased Economy levert een bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie. Daarom krijgt het een plaats in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Ook in 2018 is er op verschillende manieren ondersteuning voor biobased initiatieven, bijvoorbeeld door de MIT-regeling voor mkb-bedrijven.

Extra stimulans
De overheid zou de ontwikkeling van de Biobased Economy in Nederland verder kunnen vergroten. Bijvoorbeeld door het vermarkten van biobased producten te ondersteunen. Een andere belangrijke stimulans is als de overheid meer biobased zou inkopen.

Monitoring
Met de ‘Monitoring biobased economy in Nederland’ peilt RVO.nl de voortgang van de Biobased Economy in Nederland. Uit de gegevens tot en met 2016 blijkt dat er al biobased toepassingen zijn. Het gaat daarbij vooral om bio-energie. Biobased chemicaliën en materialen bevinden zich grotendeels in de ontwikkelfase.