De Stichting Mentorschap Haag en Rijn (SMHR) ondersteunt mensen die door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hierbij gaat het om mensen die geen familie of netwerk (meer) hebben.
SMHR zet goed geschoolde vrijwilligers in, die door de rechtbank benoemd worden om als wettelijke vertegenwoordiger (mentor) op te treden namens deze cliënten. Er is veel behoefte aan nieuwe vrijwilligers! Bekijk de website voor meer informatie!