tien“Bijna een half miljoen mensen zitten in Nederland op de reservebank. Mensen met passie en talent die ook mee willen doen. Doodzonde vinden wij!

Tientjes helpt mensen hun passie te (her)ontdekken en er voor te gaan. Want door te doen waar je hart van gaat dansen wordt je blij, doe je weer mee en krijg je meer energie. Ieder mens heeft een geschenk aan de wereld te bieden en dat mag niet verloren gaan! Iedereen heeft het recht om te participeren. Daarom zetten wij Tientjes in de wereld.”

Aan het woord zijn Erna Smeekens en Ivonne Meeusen, die Tientjes in 2009 hebben opgericht.

“Tientjes is opgericht vanuit onze eigen frustratie. Wij zaten in een bijstandsuitkering en voedselbanksituatie en dan is het erg gemakkelijk om bij de pakken neer te gaan zitten en het hoofd te laten hangen. Daar word je alleen niet blij van. Op een zomerdag besloten we het roer om te gooien. We kijken alleen nog maar naar wat er allemaal wél kan en daar richten we ons op. “Kan niet” gooiden we uit onze woordenschat en we zijn ons helemaal gaan focussen op kansen en mogelijkheden.

Onze financiële situatie was onze grootste beperking, vandaar dat we dachten: wat hebben we af en toe nog? Een tientje, dat had je sommige maanden nog over als er niet te veel rampen waren gebeurd. Wat we besloten was om dingen te gaan doen voor tientjes. Zelf doen, maar al gauw kwam daar bij dat we vele ondernemers ontmoetten die ook bereid waren dingen aan te bieden voor een tientje. Het tientje bleek een ticket naar een wereld vol mogelijkheden

Vanuit een uitzichtloze positie zetten wij ons eigen leven weer op poten, door te gaan voor mogelijkheden en kansen en die ook voor anderen te creëren. Dat is van waaruit Tientjes is ontstaan.”

Tientjes zet zich in om mensen met minder (geld) te prikkelen en uit te dagen om werk te maken van hun passie en daar geld mee te verdienen.

Tientjes doet dit op 3 verschillende manieren:
•Tientjes daagt mensen uit om hun passie te gaan doen en er geld mee te verdienen. Voor een tientje kun je jouw ding adverteren op onze website en ervaring opdoen, experimenteren met je aanbod, jouw talenten voor het voetlicht brengen.

•Tientjes zoekt actief naar aanbiedingen van ondernemers die iets te bieden hebben voor onze achterban. We dagen inspirerende mensen en bedrijven uit om van hun aanbod een Tientjes-aanbod te maken: Voor een tientje een lezing, product, seminar, workshop of cursus aan te bieden. Deze worden dan op die site geadverteerd of uitgezet via de nieuwsbrief.

•De Tientjes Academie geeft opleidingen om mensen weer in verbinding te brengen met hun missie, hun passie, datgene waarvoor zij warm lopen, en ze de vaardigheden te leren om in hun leven weer zelf de touwtjes in handen te nemen.

Meer info op Tientjes