blij_nieuws_dasHet gaat uitstekend met de dassen in Nederland. De populatie vertoont een sterke groei. Daarnaast neemt het aantal meldingen van schade door de grote roofdieren niet toe. Dat stelt de Zoogdiervereniging, die in opdracht van het Faunafonds heeft onderzocht hoe de verwachte toename van dassen zich verhoudt met de schade die de dieren aanrichten. De dassenpopulatie in Nederland bereikte in 1980 haar dieptepunt. Daarna is er in grote delen van het land de populatie hersteld. Momenteel vertoont de dassenpopulatie een sterke groei met globaal elke 5 jaar een toename qua verspreiding van 25%. Lees hier het hele artikel. BlijNieuws!