Deze mooie korte docu van ´Hartwerkers´ gaat over Anne Margriet van Dam en de app die zij heeft ontwikkeld: ´De Blik Van´ is een app waarmee familie, vrienden en verzorgers het levensverhaal van iemand met dementie of een verstandelijke beperking kunnen reconstrueren. Door de herinneringen en verhalen van deze mensen in stand te houden, kunnen zij hun identiteit beter behouden en het contact met anderen makkelijker in stand houden. Mooi!