bij_nieuws_optimistenbondNaast de consumentenbond, de vakbond is er nu ook de Optimistenbond. De oprichters: “Elk mens is in wezen optimist, wij nodigen iedereen die dit gelooft, wenst of wil wensen uit om met ons het optimisme te doen groeien, in onszelf en om ons heen. Ons doel: Vertrouwen dat het goede overwint. Optimisme noemen we dat. Het is een combinatie van enthousiasme, vertrouwen, durf, ondernemingszin en respect. Daarmee kunnen we verder. Wij, initiatiefnemers tot de Optimistenbond in Nederland willen stimuleren om dat in het hart te sluiten. Respect, betekent ook verdraagzaamheid; een beter begrip tussen individuen en verschillende “culturen”. Ieder mens, ongeacht nationaliteit, woonplaats, godsdienstige of filosofische overtuigingen, huidskleur, taal, verleden of handicap mag zich bij ons aansluiten mits hij begrijpt en onderschrijft, of leert begrijpen en leert onderschrijven waar het om gaat. Wij vinden dat het nu hoog tijd is voor optimisme. Optimisme is een levensinstelling die uitgaat van mogelijkheden en ook altijd zoekt naar wat een situatie in zich heeft om verder te ontwikkelen naar een betere situatie voor iedereen die daarbij betrokken is.”