Deze BlijNieuwslezersbijdrage is geen BlijNieuws voor de passerfabriek…