BlijNieuws_zadendiversiteit-wordt-bedreigd-geen-europese-regulering-ten-gunste-van-de-zadenindustrie_1367568934Tijdens het EU-overleg op 30 september 2013  spraken Martin Häusling (Groenen/EFA; Duitsland), Karin Kadenback (S&D; Oostenrijk), Ulrike Rodust (S&D; Duitsland) en Britta Reimers (ALDE; Duitsland) zich uit tegen de toenemende concentratie in de markt voor landbouwzaden, en tegen het grote aantal gedelegeerde handelingen in de wet. Zij vroegen om deregulering voor kleine producenten en transparantie van de toegepaste kweekmethoden.

Op dit moment worden in Brussel nieuwe regels opgesteld voor de Europese zadenmarkt. Als de plannen van het Directoraat-Generaal (DG) voor Gezondheid en Consumenten doorgaan zullen nog meer oude en zeldzame fruit-, groenten- en granenvariëteiten van de markt verdwijnen. Deze variëteiten, waaronder variëteiten die zijn afgestemd op biologische teelt zullen ernstig beperkt worden door de bureaucratie, terwijl de machtspositie van de grote agrimultinationals verder wordt versterkt. De EU-parlementariërs pleitten juist voor behoud van zaaddiversiteit.

Lees hier meer over zaaddiversiteit; bekijk hier het EU-debat en/of onderteken hier de open brief „Zadendiversiteit wordt bedreigd“.