Vier keer zoveel laadpalen in Gelderland en Overijssel. Het elektrisch rijden krijgt in Gelderland en Overijssel een enorme impuls met de aanleg van 4.500 nieuwe laadpunten. Daarmee komen er vier keer zoveel laadpunten in de openbare ruimte van 43 gemeenten in beide provincies. Gebruikers van deze nieuwe laadpalen betalen op dit moment de laagste prijs van Europa. Tegelijkertijd starten de provincies Gelderland en Overijsel samen met de netwerkbedrijven Alliander en Enexis Groep de grootste praktijkproef naar slim laden. Hierin onderzoeken we hoe elektrische auto’s zoveel mogelijk kunnen laden op duurzame energie. De winnaar van deze grootste Europese aanbesteding voor laadpunten is Ecotap. Dat bedrijf gaat in samenwerking met Allego na de zomer van start met aanleg, beheer en onderhoud van de openbare laadpalen in de deelnemende gemeenten. BlijNieuws!

Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) van de provincie Overijssel: “De beschikbaarheid van voldoende laadpunten in de openbare ruimte is cruciaal voor autobezitters om over te stappen naar elektrische auto’s. Daarom hebben wij dit initiatief genomen, waarbij we gemeenten ontzorgen.”. Peter Drenth, Gelders gedeputeerde voor energie en klimaat: ”We lopen hiermee voorop in de omslag naar duurzame mobiliteit door minder CO2-uitstoot en een schonere leefomgeving. Met deze toename van het aantal laadpunten wordt elektrisch rijden het nieuwe normaal.”

Grootste praktijkproef voor slim laden
Het elektrisch rijden krijgt in Gelderland en Overijssel een enorme impuls met de aanleg van 4.500 nieuwe laadpunten. Daarmee komen er vier keer zoveel laadpunten in de openbare ruimte van 43 gemeenten in beide provincies. Gebruikers van deze nieuwe laadpalen betalen op dit moment de laagste prijs van Europa. Tegelijkertijd starten de provincies Gelderland en Overijsel samen met de netwerkbedrijven Alliander en Enexis Groep de grootste praktijkproef naar slim laden. Hierin onderzoeken we hoe elektrische auto’s zoveel mogelijk kunnen laden op duurzame energie. De winnaar van deze grootste Europese aanbesteding voor laadpunten is Ecotap. Dat bedrijf gaat in samenwerking met Allego na de zomer van start met aanleg, beheer en onderhoud van de openbare laadpalen in de deelnemende gemeenten

De provincies kiezen samen met de netwerkbedrijven Enexis Groep en Alliander voor slim laden. Met slim laden kunnen elektrische auto’s sneller laden als duurzame energie uit zon en wind volop beschikbaar is. Hiermee bereiden we ons voor op het laden van miljoenen elektrische auto’s met duurzame energie en maken we optimaal gebruik van het elektriciteitsnetwerk. Dat draagt bij aan de energietransitie, schonere lucht en minder CO2 uitstoot. We onderzoeken samen met autorijders hoe dit in de praktijk werkt. De drie jaar durende praktijkproef is wereldwijd het grootste (gedrags)onderzoek naar slim laden. Harm-Jan Idema, namens de slim laden partners: “Door meer gespreid over de dag te laden gebruiken we meer energie uit zon en wind en voorkomen we overbelasting tijdens de drukke uren. De praktijkproef naar slim laden is uniek in omvang en bijzonder met zoveel partijen die daaraan meewerken. Dit onderzoek draagt zo bij aan de energietransitie, schone lucht en minder CO2 uitstoot.”

Laagste prijs
De grote omvang van het aantal laadpunten heeft geleid tot de laagste prijs van Nederland van 15 cent per kWh. De e-rijder betaalt zo per gereden kilometer 1/3 van de kosten voor fossiele brandstoffen. De beide provincies ondersteunen met deze aanbesteding gemeenten bij de aanleg van laadpalen voor e-rijders. In totaal gaat het om 2.250 laadpalen met 4.500 laadpunten. In overleg met de deelnemende gemeenten plaatst Allego in samenwerking met Ecotap de laadpalen. E-rijders, die geen eigen oprit hebben en een openbare laadpaal willen aanvragen, kunnen zich nu al melden via de website www.openbaarladen.nl. Onderdeel van de aanbesteding is dat Ecotap in samenwerking met Allego in de deelnemende gemeenten drie jaar lang het exclusieve recht krijgt om laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen en deze te exploiteren. Onderdeel van de aanleg is ook de mogelijkheid om lokaal opgewekte duurzame energie te gebruiken voor het laden.