Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren. Zowel in Nederland als internationaal wordt het Earth Charter door diverse organisaties gebruikt. Earth Charter biedt een netwerk waarbij iedereen kan aanhaken.