Video from KarmaTube

Weliswaar reclame, maar bijzonder om te zien dat anderen ons mooier vinden dan dat we onszelf zien/beschrijven; als stimulans voor een positiever zelfbeeld!