blijnieuws_wehelpenOp BlijNieuws vertelden we al eerder van websites die hulp aan anderen ondersteunen. Inmiddels kregen we van verschillende BlijNieuwslezers de tip van een vergelijkbare website voor ondersteuning van helpen aan anderen in je eigen omgeving: WeHelpen.nl.

WeHelpen.nl is opgezet als een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, aangevuld met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden. De hulp wordt beloond met credits, die u kunt doneren aan een ander of aan het WeHelpen-fonds, kunt besteden aan de mensen die u helpen of lokaal kunt verzilveren.

Met de beweging WeHelpen.nl willen wij er voor zorgen dat mensen elkaar vinden. Dat het helpen van elkaar weer vanzelfsprekend wordt. Tussen (dan nog) onbekenden via het aanbieden van dan wel vragen om hulp op de marktplaats, en tussen bekenden, via een gedeelde agenda, logboek en notitiepagina’s. Dit alles zodat de hulp straks over meer mensen verdeeld is. Want de ‘we’ in WeHelpen staat voor iedereen.