BlijNieuws_logos_helpen_anderenMensen helpen die zorg nodig hebben (bijvoorbeeld zieke buurman, hulpbehoevende vriend of een ouder die verzorging nodig heeft), maakt blij. Drie websites die dit ondersteunen.

CONTACTDAYS
ContactDays is een website die (chronisch) zieken, familie en vrienden helpt om met elkaar in contact te komen en te blijven. De zieke kan zijn omgeving op een eenvoudige manier informeren over hoe het gaat. Familie en vrienden kunnen gemakkelijk zien hoe ze de zieke kunnen steunen. ContactDays wil helpen voorkomen dat zieken geïsoleerd raken en ze hun sociale leven teruggeven.
Meer info: www.contactdays.nl

WIEZIET
Wieziet is een website om te communiceren over bijvoorbeeld een ouder die verzorging nodig heeft, een kind in het ziekenhuis of een hulpbehoevende vriend of buurman. Meer info: http://wieziet.nl

SHARE CARE
ShareCare Zorgsite is een website voor het plannen van bezoek, het doorgeven van informatie en het afstemmen van zorgtaken. De site heeft applicaties waarmee mensen elkaar kunnen leren kennen, elkaar kunnen helpen en voor elkaar kunnen zorgen.
Meer info: http://www.sharecare.nl