Insprirerend artikel van Brainwash dat we als BlijNieuwslezersbijdrage ontvingen over kinderen die opstaan voor verandering en een schone aarde: “Afschaffing van de slavernij, verbetering van burgerrechten, kiesrecht, gelijke rechten voor vrouwen, sociale zekerheid, de achturige werkdag, het recht om collectief te onderhandelen: het zijn allemaal moderne sociale verworvenheden die niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Daar ging een lange strijd aan vooraf. Hetzelfde zal het geval zijn met onze maatschappelijke strijd voor wat je het beste het ‘recht op een schone aarde’ zou kunnen noemen. Aan de slag dus.”