Nimo Patel schrijft: “Dit is een lied over samenkomen. Het is triest om de sociale verdeeldheid en polarisatie in de wereld mee te maken. Dit lied is mijn oprechte reactie op de collectieve pijn die we allemaal delen. Ik geloof dat we beter, sterker en wijzer bij elkaar kunnen komen en onze verschillen kunnen blijven vieren. Hier zijn een paar teksten uit het lied: “Cuz we’re stitching this back together for the weak and the weakble, For the rich and poor, it’s not good versus evil. We’re the brothers, we’re the mothers, we’re the sisters, we’re all equal, We’re the ones to form a more perfect union for: We The People” (Want we naaien/hechten dit weer aan elkaar voor de zwakken en de zwakkeren. Voor rijk en arm, het is niet goed tegen kwaad. We zijn de broeders, we zijn de moeders, we zijn de zusters, we zijn allemaal gelijk, Wij zijn degenen om een meer perfecte unie voor te vormen: We The People”) “We the People” is een nederig offer voor het zaaien van vrede en tolerantie in onze gemeenschappen. Ik hoop dat dit lied, deze videoclip en deze boodschap je helpen je hart een beetje meer te openen voor degenen met wie je het misschien niet eens bent. Je de kracht geeft om gewoon te luisteren en niet te reageren als iemand uit ‘onwetendheid’ spreekt. Ik hoop dat we allemaal een klein stapje dichterbij tolerantie voor elkaar kunnen komen. Ik zou het fijn vinden als je het deelt met je vrienden en familie. Liefs, Nimo (Empty Hands Music)”