blij_nieuws_strobouwIn Nijmegen Lent verrijst een opmerkelijk nieuwbouwproject, met sociale huurwoningen opgetrokken uit stro, leem en hout. Het begon met een gedeelde droom van duurzaam en gemeenschappelijk leven, zes jaar geleden aan een keukentafel in Ubbergen. Maar het bleef niet bij dromen alleen. Al snel bleek dat er veel meer mensen verlangden naar een andere manier van wonen en samenleven. IEWAN, voluit ‘Initiatiefgroep Ecologisch Wonen Nijmegen’, was geboren. Op 17 maart 2014 is de bouw feestelijk ingeluid. Heb je zin om mee te bouwen? Wil je leren bouwen met stro en leem? Tot ongeveer begin december kun je gratis meedoen aan workshops van woongemeenschap IEWAN.

IEWAN: “Het mooie van stro- en leembouw is dat het eenvoudig te leren is. Eén van onze grotere idealen is dan ook dat we willen dat steeds meer mensen deze techniek leren en dat huizen bouwen weer iets wordt van mensen zelf. Het zou toch mooi zijn als er overal strowijken ontstaan!

Van 2 juli 2014 tot begin december 2014 kun je meebouwen, of een handje helpen door bijvoorbeeld te koken of op kinderen te passen. We werken van woensdag tot en met zondag. Lees onderaan deze pagina voor welke weken we nog helpers zoeken. Het gebouw is niet alleen maar voor de bewoners zelf; we bouwen ook een gemeenschapsgebouw waar later van alles georganiseerd gaat worden. Een mooie kans om iets over stro- en leembouw te leren en ervaring op te doen.”