Cover_rapport_Nederland_duurzaam_2030_BlijNieuwsEnkele weken geleden is het rapport ´Nederland 100% duurzame energie in 2030´ uitgebracht. Het rapport, dat tevens visie, actieplan en 100% duurzaam scenario is, werd in opdracht van Urgenda opgesteld door Quintel Intelligence, d.m.v. hun Energy Transition Model. Quintel is een Nederland bedrijf dat overheden, bedrijven en organisaties wereldwijd ondersteund bij het vaststellen van hun lange termijn energiebeleid.
Waarom worden wij hier blij van? Omdat in dit ruim 70 pagina´s tellende rapport wordt aangetoond dat dit groene toekomstscenario geenszins een utopie is. Sterker nog: de realisatie ervan levert in Nederland 150.000 nieuwe banen op…

Het rapport geeft antwoord op de volgende vragen:
Als we het willen, kunnen we dan binnen twintig jaar overschakelen op een volledig duurzame energievoorziening? Is het technisch mogelijk? Blijft ons energiesysteem dan minstens even betrouwbaar? Kunnen we die overgang betalen en leidt het tot een betaalbare energievoorziening in 2030? Zijn er onoverkomelijke obstakels, waardoor het niet kan binnen twintig jaar? Stel dat we de urgentie onderkennen en het echt willen, kan het dan, 100% duurzame energie in 2030?

Tevens komt het waarom van deze vragen aan de orde: de urgentie. De belangrijkste reden zit ´m in de uitstoot van CO2 en broeikasgassen: die blijven nog minimaal honderden jaren in onze atmosfeer hangen, met een verwachte temperatuurstijging van 4 °C. En dat terwijl een stijging hoger dan 2°C volgens de meeste wetenschappers al onverstandig is…
Om de visie ´Nederland 100% duurzame energie in 2030´ werkelijkheid te maken, moet er echter veel gebeuren. In alle sectoren, bij overheid, bedrijfsleven en de individuele consument moet het roer om. Het rapport onderscheidt hierin de volgende vijf (actie)punten:

1 – Anders wonen: wonen zonder energierekening;
2 – Anders van A naar B: schoner, stiller en met minder energie;
3 – Anders eten: een meer plantaardige, regionale en seizoensgebonden keuken;
4 – Anders produceren: naar een circulair, bio-based industrie op duurzame energie;
5 – Anders energie opwekken: veel zon en wind…

Benieuwd naar alle ins en out van het rapport? Bekijk hier het artikel op de website van Urgenda, of download direct het volledige rapport!