in_het_oog_van_de_orkaan_282x158In ‘In het oog van de or­kaan’ verhaalt Jan Rot­mans over de uit­een­lo­pende tran­si­tie­pro­ces­sen die zich in Nederland af­spe­len; van de zorg tot de bouw en van energie tot voed­sel, van Rotterdam tot Limburg en van Friesland tot Zee­land. Het laat zien hoe transities tot stand komen en hoe deze kunnen worden ‘gestuurd’ naar een duurzamere sa­men­leving.

Tevens bevat het boek  een inspirerende toekomst­visie voor Neder­land 2050: vooruit naar vroeger. Hoe zou een duurzame samenleving er over pakweg veertig jaar uitzien? Over de auteur: Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Oprichter van ICIS, DRIFT en Urgenda. Is weten­schappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven, professor en progressor, friskijker en dwarsdenker, koploper en kantelaar. Dit verschenen boek is uitgegeven door Uitgeverij Aeneas.

 Bekijk hier de Ted-lezing van Jan Rotmans