grafiek-vleesverbruik-lei.originalNederlanders aten in 2014 weer minder vlees. Zo blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR, in opdracht van Wakker Dier. LEI berekende het vleesverbruik per hoofd van de bevolking over de jaren 2005 tot en met 2014. Hieruit blijkt dat het sinds 2010 met bijna één kilo per jaar daalt. Zo kwam het verbruik in 2014 uit op 76,3 kilo per persoon. Wakker Dier berekende dat dit jaarlijks zo’n 80.000 varkens en 1 miljoen kippen scheelt. Wakker Dier is blij met deze structurele daling: “De vleesconsumptie is onverantwoord hoog en de daling lijkt het logische gevolg van de groeiende maatschappelijke onrust rondom vlees. Er kleven te veel problemen aan. Niet alleen dierenleed, maar ook de negatieve impact op milieu, klimaat en ontbossing”. BlijNieuws!

Minder varken en rund, kip stagneert
De consumptie van varkensvlees daalt al sinds 2005. Desondanks is het varken met 37 kilo per persoon per jaar nog altijd het meest gegeten dier. Ook rundvlees staat steeds minder vaak op het menu. De gemiddelde Nederlander verbruikte zo’n 14 kilo rundvlees in 2014. Zo’n 2 kilo minder dan in 2005. Opvallend is de gelijk gebleven kipconsumptie. Wereldwijd neemt de consumptie van kip flink toe. Ook in Nederland steeg de kipconsumptie tussen 2005 en 2010, maar het verbruik lijkt nu gestagneerd rond de 22 kilo. Hiervan is een steeds groter deel afkomstig van kippen die een beter leven hebben gehad. De plofkipconsumptie is in Nederland definitief op zijn retour. De consumptie van kalfs-, schapen-, geiten- en paardenvlees bleef de afgelopen vijf jaren nagenoeg gelijk. Omgerekend verorberden we in Nederland in 2014 zo’n 170 miljoen kippen, bijna 6,5 miljoen varkens en meer dan 100.000 kalfjes.

Groeiende maatschappelijke weerstand tegen vlees
Wereldwijd wordt de oproep om minder vlees te eten steeds groter. De impact van vleesproductie op het klimaat, milieu en ontbossing zijn hiervoor belangrijke redenen. Ook het wereldwijde verlies aan biodiversiteit is voor een groot deel gerelateerd aan veeteelt. Daarnaast wordt men zich steeds meer bewust van het hoge antibioticagebruik in de vee-industrie, dat een potentieel gevaar vormt voor de volksgezondheid. Bovendien wijzen steeds meer onderzoeken erop dat diverse bewerkte vleesproducten niet gezond zijn. Ook komen er regelmatig voedselschandalen aan het licht en stuit het enorme dierenleed steeds meer mensen tegen de borst.

Reclamebeleid supermarkten gaat tegen trend in
In Nederland neemt het vleesverbruik sinds 2010 af. In 2012 at nog slechts een kwart van de Nederlanders iedere dag vlees bij de hoofdmaaltijd (LEI). Opvallend is dat de Nederlandse supermarkten juist steeds vaker reclame maken voor vlees. De dalende consumptie laat zien dat de supermarkten met hun gekiloknal op het verkeerde paard wedden en beter zouden kunnen meebewegen met de trend naar minder maar beter vlees. Wakker Dier vraagt met haar campagne ‘Stop de Kiloknaller’ de supers om te stoppen met stunten met goedkoop vlees en zo de verduurzaming te versnellen in plaats van te remmen.

Onderzoeksopzet
Sinds het wegvallen van het Productschap Vee, Vlees en Eieren in 2012 zijn er geen betrouwbare cijfers meer over de ontwikkeling van de Nederlandse vleesconsumptie. Daarom gaf Wakker Dier hiertoe opdracht aan het LEI, onderdeel van de universiteit van Wageningen. Het LEI berekende de vleesconsumptie in Nederland van 2005 tot en met 2014 op basis van CBS-statistieken over de productie, invoer en uitvoer van vlees. Dit levert per jaar de hoeveelheid vlees in Nederland op. Aangezien vlees ook kan worden opgeslagen (invriezen), maakte het LEI ook een schatting van de veranderingen in deze voorraad. De berekende kilo’s zijn op basis van het karkasgewicht: dat wil zeggen vlees inclusief botten. De consumptie is de hoeveelheid die daadwerkelijk in de vorm van vlees en vleeswaren gegeten wordt. Die bedraagt ongeveer de helft van het verbruik op basis van karkasgewicht. Wakker Dier rekende de kilo’s vlees terug naar het aantal dieren dat hiervoor minimaal nodig was.

Download hier het onderzoek door LEI.