Rotterdam Circulair. Broodnodig. Foto: Jan de Groen

De gemeente Rotterdam werkt sinds 2016 samen met organisatie BroodNodig om op een innovatieve manier broodverspilling in de stad tegen te gaan. Verspreid in Rotterdam staan nu bijna 70 broodcontainers die gezamenlijk goed zijn voor 900 kilo broodafval per week. Dit brood werd tot op heden, in afwachting van broodvergisters, gerecycled tot compost. Nu is het dan zover: BroodNodig gaat in samenwerking met GroenCollect en met steun van de gemeente Rotterdam het brood inzamelen en op grote schaal vergisten. Kortom, oud brood – groene energie. BlijNieuws!


Wat gaat er gebeuren?

Afvalophaaldienst GroenCollect rijdt eens per week langs alle broodcontainers in Rotterdam. Dit doen ze in elektrische wagens, bestuurd door chauffeurs die reïntegreren op de arbeidsmarkt. Al het ingezamelde brood wordt vervolgens vergist en omgezet in biogas. Zo wordt er van het Rotterdamse broodafval duurzame energie gemaakt, dat teruggaat naar Rotterdam-Rijnmond. Een goede ontwikkeling, want uit brood kan een enorme hoeveelheid energie worden gewonnen. Zo kan één brood een gaspit maar liefst een volledig uur laten branden.

Waarom is het nodig?
In Nederland gooien we per dag maar liefst 435.000 broden weg! Erg zonde, want het is onnodige verspilling. Brood kan namelijk goed vergist worden en zo dienen als energiebron. Daarnaast zorgt brood op straat voor zieke vogels en eenden en is het één van de belangrijkste oorzaken voor ongedierte in de stad, zoals ratten.