©Rabobank

©Rabobank

Economische groei is zeker geen garantie voor meer geluk of blijdschap. Anderzijds zullen er een hoop mensen blij worden iets meer koopkracht. Daarom dit bericht van de Rabobank (26-11). De Nederlandse economie zal in 2015 met 1,5% twee keer zo hard groeien als in 2014. Maar de groei blijft laag en de werkloosheid daalt weliswaar, maar blijft hoog. Het besteedbare inkomen van huishoudens neemt voor het tweede jaar op rij toe en het herstel op de woningmarkt zet door.

Meer binnenlandse bestedingen
Daardoor wordt de economische groei in 2015 iets minder afhankelijk van de uitvoer en zullen behalve de bedrijfsinvesteringen eindelijk ook de particuliere consumptie en de woninginvesteringen weer toenemen. Dit tegen de achtergrond van een redelijk, maar verre van spectaculair groeiende wereldeconomie.

Breed draagvlak
Wim Boonstra, chef-econoom van de Rabobank: “Voor het vereenvoudigen van het toeslagenstelsel en een verlaging van de lasten op arbeid bestaat breed politiek draagvlak. Een verlaging van de lasten op arbeid, zowel de werkgeverslasten als de loonbelasting van werknemers, kan het reeds ingezette beleid om het arbeidspotentieel te vergroten versterken. Dit kan op een budgettair verantwoorde manier.”