We ontvingen een bijzonder initiatief uit Apeldoorn: In mei krijgen veel mensen vakantiegeld. Mensen met een hoog inkomen ontvangen aanmerkelijk meer vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat mensen die toch al moeilijk rondkomen niet op vakantie kunnen van dat kleine beetje vakantiegeld. Bij Vakantiegeld Samen Delen Apeldoorn wordt vakantiegeld vrijwillig gedeeld: “Delen maakt iedereen rijker“. In 2016 is het voor de 5e keer georganiseerd en in 2015 heeft het bijna 55.000 euro opgehaald dat is gegeven aan ongeveer 180 huishoudens. Zo is het vakantiegeld dat veel mensen vrijwillig hebben willen delen, ten goede gekomen aan ruim 400 mensen, waaronder bijna 200 kinderen. BlijNieuws!

Bewustwording èn solidariteit
“Ik ben een van de gelukkige mensen geweest die ‘vakantiegeld’ heeft mogen ontvangen. Ik hoop dat ik de mensen, die dit zo liefdevol en belangeloos hebben gedaan, genoeg kan bedanken… ik ben nog steeds sprakeloos en ontzettend dankbaar dat mij dit gegund is. We kennen allemaal wel het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’, maar … ik voel me nu toch echt even heel rijk omdat dit geld er voor zorgt dat ik weer even kan ademen én dus rust geeft… iets wat zo ontzettend kostbaar is.”

Doel van de actie en deelnemende wijken
Zomaar een hartverwarmende reactie van iemand die vorig jaar geld kreeg via Vakantiegeld Samen Delen. De actie heeft twee doelen: 1) bewustwording van de grote verschillen in inkomen en 2) praktische solidariteit: wie veel ontvangt nodigen we uit te delen met wie weinig of niets heeft. Vakantiegeld Samen Delen begon in 2012 in De Maten (Zuid-Oost) en is uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van kerken, waardoor de actie nu gehouden kan worden in Ugchelen, Apeldoorn Zuid, Zuid-Oost, Noord-Oost en Centrum-Noord. Dat is bijna heel Apeldoorn (behalve West).

Groeiend vertrouwen
De afgelopen jaren is er een gestaag groeiende lijn geweest van aanvragen en giften. Vorig jaar is in totaal bijna € 55.000,- euro gegeven en verdeeld. Een ongekend hoog bedrag. De organisatoren zijn dankbaar dat steeds meer mensen vertrouwen hebben in deze actie van de kerken, zowel om een aanvraag te doen als om een gift te geven. In een tijd van groeiende verschillen in inkomen en niet-vanzelfsprekende onderlinge betrokkenheid van mensen is dat een zeer hoopvol teken.

Lees hier meer over deze mooie deelactie: om te doneren of om een aanvraag te doen (kan tot 5 juni 2016)