Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal. Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging. In 2014 vindt wederom de Dag van de Stilte plaats: op de dag waarop de wintertijd start. We hebben hierdoor één uur ‘extra’, dat we kunnen gebruiken om bewust stil te staan bij het belang van stilte voor onze kwaliteit van leven. Bekijk Dag vd Stilte voor allerlei stilteactiviteiten