Drie op de vier Nederlanders (73%) vindt dat investeren in natuur onderdeel moet vormen van de herstelplannen na de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. In het onderzoek is gekeken welke plek natuur heeft ingenomen tijdens de intelligente lockdown. 62% van de Nederlanders geeft aan dat ze deze periode beter zijn doorgekomen omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. Vogelbescherming roept de overheid daarom op om extra te investeren in groen. Het onderzoek van Motivaction is in juli gehouden om inzicht te krijgen in het belang van natuur voor Nederlanders in de coronacrisis. De resultaten laten zien dat Nederlanders veel behoefte hebben aan toegankelijke natuur in de buurt. In de chaotische en stressvolle tijd aan het begin van de coronacrisis waren het de groene plekken waar Nederlanders zich even konden opladen. De resultaten; Veel Nederlanders hebben de intelligente lockdown dragelijker gevonden omdat ze even konden ‘ontsnappen’ in de natuur (62%); De coronacrisis heeft het belang van het beschermen en uitbreiden van natuur in Nederland onderstreept vinden Nederlanders (70%); 65% van de Nederlanders geeft aan behoefte te hebben aan meer groen in de nabije omgeving en van betere kwaliteit; 73% vindt dat investeren in natuur een plek moet krijgen in de economische herstelplannen.
BlijNieuws van Vogelbescherming Nederland