blij_nieuws_in_vrijheid_verbondenIn vrijheid verbonden is een groep mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen samenwerken. “We willen de rijkdom laten zien van de diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities in Nederland. We hebben respect voor het eigen geluid van een ieder.” Er zijn vertegenwoordigers vanuit het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme. 28 januari ’14 presenteert het initiatief in Utrecht haar droom voor Nederland aan H.K.H. Prinses Beatrix. Een BlijNieuwslezersbijdrage over tolerantie en onderlinge waardering.

Dinsdag 28 januari 2014 vindt de negende bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteren vertegenwoordigers van het Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Christendom en Islam hun droom voor Nederland aan H.K.H. Prinses Beatrix. Deze presentatie van dromen is een aanvulling op het boek ‘Mijn droom voor het land’ dat de koning ontving bij de aanvaarding van zijn ambt. De presentatie van In Vrijheid Verbonden is om 16.00 uur in het Academiegebouw in Utrecht. De gemeente Utrecht is mede-gastheer van In Vrijheid Verbonden.

Dhr. Lalbahadoersing, voorzitter stuurgroep In Vrijheid Verbonden: “We willen de rijkdom laten zien van de diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities in Nederland. We hebben respect voor het eigen geluid van een ieder. En we proberen publiek uitdrukking te geven aan gevoelens van waardering.”

Klik hier voor meer informatie over dit initiatief.