KiNKracht in NL zet maatschappelijke veerkracht op de kaart. Met een levendige Parade van waardevolle maatschappelijke initiatieven en projecten, die van betekenis zijn voor de samenleving en economie, werd Kracht in NL eind vorig jaar officieel gelanceerd, in de Caballero Fabriek in Den Haag.

Liesbeth Spies, minister van BZK heeft de coöperatie Kracht in NL officieel geïntroduceerd en het crowdsource platform geopend. De middag was met 550 deelnemers, meer dan 60 maatschappelijke initiatieven op het ParadePlein, 24 workshops, een ‘Vliegende Brigade” en met 10 “PowerTalkers”, bijzonder energiek en er kwamen veel waardevolle verbindingen tot stand. De deelnemers hebben de lerarenagenda van Kracht in NL samen uitgebreid.

Verbind je met de mooie en waardevolle maatschappelijke initiatieven en projecten, die van belang zijn voor de moderne samenleving en economie. Ontdek dat je met elkaar nieuwe vormen van zorg, veiligheid, energie, leefbaarheid etc. kunt realiseren. Die je vrij maken van grote organisaties en zorgen voor directe zeggenschap. Werk mee aan deze positieve veranderingen, die zorgen voor nieuwe samenspel tussen overheid, bedrijf en samenleving. En bouw mee aan een samenleving gericht op slim combineren, eigen kracht en menselijke maat en die kan uitgroeien tot een eigentijdse “topsector”, die een stimulans is voor een veerkrachtig en welvarend Nederland!Kracht in NL gelooft in zo’n energieke samenleving met mensen, die in elkaar investeren, in hun wijk, stad, land, hun werk en hun idealen. Social en Economy Transformers met ideeën, oplossingen en initiatieven. Die samen het initiatief nemen voor een betere samenleving. Moderne Nederlanders, van buurtwerker tot CEO. Van wethouder tot wetenschapper. Van ambtenaar tot ondernemer. Van bakker tot bestuurder. Deze fundamentele verandering van cultuur en gedrag vraagt om vertrouwen en aandacht van burgers en bedrijven. En om een overheid die ruimte geeft en faciliteert.

De uitdaging van Kracht in NL is deze veerkracht in de samenleving professioneel en structureel zichtbaar maken, aanmoedigen en verbinden. Kracht in NL heeft de ambitie uit te groeien tot een erkende en slagvaardige community. Een actuele nieuws- en kennisbron voor overheid, bedrijfsleven, kenniscentra, kapitaalverschaffers, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties.  Kracht in NL wil daarmee de versneller zijn van maatschappelijke en sociaal economische vernieuwing en hét kwaliteitslabel voor maatschappelijke initiatiefnemers en sociale ondernemingen.