mvv-2013-webbanners-300x250De Vredesweek 2013 (21 t/m 29 september 2013) staat in het teken van vredesactivisme. Onder het motto ‘Act for peace’ vragen de Minister (Jörgen Raymann), Staatssecretaris (Merlijn Twaalfhoven) en Ambassades van Vrede aandacht voor moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland. Dit jaar geven ze bijzondere aandacht aan Syrië.

MINISTERIE VAN VREDE
Voor de meeste belangrijke onderwerpen kent Nederland een eigen ministerie. Waarom dan niet voor één van de meest urgente thema’s: vrede? Daarom richtte IKV Pax Christi een Ministerie van Vrede op, bemand door de Minister van Vrede Jörgen Raymann en Staatssecretaris van Vrede Merlijn Twaalfhoven. Zij worden ondersteund door Ambassades in het hele land.

Minister van Vrede
Het boegbeeld van het Ministerie van Vrede is de Minister Jörgen Raymann. Tijdens zijn ambt wil hij verschillende groepen in de samenleving laten zien hoe belangrijk vrede is en waarom gewapende conflicten moeten stoppen.

Staatssecretaris van Vrede
De minister wordt bijgestaan door componist Merlijn Twaalfhoven. Als Staatssecretaris van Vrede vindt hij het belangrijk om samenhang te creëren binnen de samenleving, iets wat hij als componist al jaren doet in conflictgebieden.