Blij_Nieuws_ soorten autodeelsystemenIn maart 2014 waren er 11.210 deelauto’s in Nederland. Ten opzichte van 2013 is dat een groei van 113 procent. Als meer mensen auto’s gaan delen, daalt het gebruik en het bezit van auto’s. Dat is gunstig voor het milieu. En het is een uitkomst in steden, waar de parkeerdruk hoog is. Maar ook voor het platteland, waar veel huishoudens een tweede of derde auto bezitten. De forse groei van autodelen blijkt uit onderzoeken van CROW-KpVV (voorheen Kennisplatform Verkeer en Vervoer) en TNS-NIPO. Het onderzoek is gepubliceerd als editie van het Dashboard duurzame en slimme mobiliteit. BlijNieuws!

Onderzoeksresultaten
SnappCar, een online community voor het huren of verhuren van particuliere auto’s, is het meest gegroeid en heeft het grootste aanbod: 64 procent van alle deelauto’s. GreenWheels, aanbieder van deelauto’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn, is het bekendst. Hun deelauto’s worden ook het vaakst verhuurd. De derde aanbieder is MyWheels, die beide vormen van autodelen aanbiedt. Inmiddels zijn bijna overal in Nederland deelauto’s te vinden. Utrecht is de gemeente met de meeste deelauto’s per inwoner.

Komende jaren meer groei verwacht
Ruim 70 procent van de Nederlanders heeft wel eens van autodelen gehoord. Ook is het imago goed. Er zijn ruim 110.000 autodelers in Nederland. Daarmee is autodelen nog wel een nichemarkt. Eén op de vijf Nederlanders staat er echter voor open en ook het gebruik groeit. Naar verwachting zal de groei van autodelen de komende jaren doorzetten.

Autodelers pakken vaker ov en fiets

Voor autodelers is het gebruik van een deelauto een bewuste keus. Bovendien zien ze direct de kosten van het autogebruik. Daarom maken autodelers meer gebruik van het openbaar vervoer en fietsen ze meer. Voor de dagelijkse ritten naar werk, winkel of school laten autodelers de auto liever staan. Dat doen ze ook als er een eigen auto beschikbaar is in het huishouden, wat bij ongeveer de helft van de autodelers het geval is.

Meer aandacht overheid voor autodelen nodig

Als meer mensen auto’s gaan delen, dalen het gebruik en het bezit van auto’s. Dat is gunstig voor het milieu. En het is een uitkomst in steden, waar de parkeerdruk hoog is. Maar ook voor het platteland, waar veel huishoudens een tweede of derde auto bezitten. Daarom is het zinvol voor overheden om autodelen te stimuleren.