Van een trouwe BlijNieuwslezeres ontvingen wij een petitie (gestart door een huisarts; te ondertekenen tot 22-3-23) waar we echt blij van werden omdat het helpt tegen de enorme tekorten aan medicijnen, hier en elders, en die we daarom delen. “In Nederland wordt voor circa 100 miljoen euro per jaar aan medicijnen weggegooid. Medicijnen die worden teruggebracht naar de apotheek moeten vernietigd worden. We vragen de overheid om ervoor te zorgen dat teruggebrachte medicijnen gebruikt kunnen worden, en niet worden verbrand. Achtergrond: de huidige regelgeving leidt ertoe dat teruggebrachte medicijnen vernietigd moeten worden, terwijl deze medicijnen nog veilig gebruikt kunnen worden en nog effectief zijn; dat er elders dringend behoefte is aan medicatie (hèt voorbeeld op dit moment is de crisissituatie in Oekraïne). N.B. Het argument om deze verspilling te rechtvaardigen is dat de kwaliteit van de medicatie niet gewaarborgd kan worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Daarom pleiten we ervoor de inzameling te beperken tot medicatie die geen bijzondere bewaarcondities nodig heeft, die nog in de niet-aangebroken verpakking zit en die niet over de datum is. Daarnaast zal de inzameling plaatsvinden door artsen en apothekers. De ondertekenaars van deze petitie constateren dat er bij de apotheken in Nederland wekelijks duizenden kilo’s medicijnen teruggebracht worden, en verzoeken aan de minister toestemming te verlenen voor het inzamelen, vervoeren en doneren van ingezamelde medicatie die aan bovenstaande voorwaarden voldoet, op een constructieve manier mee te helpen om de wetswijzigingen door te (laten) voeren die nodig zijn om ook in de toekomst deze medicatie nuttig te kunnen gebruiken, in plaats van weg te gooien.”
Inmiddels bijna 23.000 keer ondertekend. Delen is vermenigvuldigen!
🌻🌻