Het is bijna niet voor te stellen maar Nederland heeft ruim 17.000 kilometer aan waterkerende dijken. Afgaande op de voorhanden zijnde informatie van internet tenminste. Eerlijk? Ik heb het nog nooit na gemeten maar geloof het direct.
De laatste jaren wordt er veel aandacht besteed aan het versterken van deze dijken maar ook om er meer diverse bloemetjes op te planten of gewoon de natuur wat meer z’n gang te laten gaan. Door dit te doen kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen dieren naar een ander gebied lopen of vliegen. Dat is vooral goed voor insecten zoals bijen, vlinders en vogeltjes. Daarom is de wil er om de dijken naast steviger ook bloemrijker te maken.  Door de diverse begroeiing wordt ook de bodem versterkt met wortels van de plantjes die verschillend van lengte zijn en op deze manier kunnen zorgen voor een sterkere dijk.
Bloemrijke en sterke dijken. Duidelijk een win-win situatie als je het mij vraagt.
BlijNieuws#
Delen is vermenigvuldigen. 🌻🌻