Steeds minder mensen ervaren respectloos gedrag. Recent onderzoek van het CBS leert dat vooral het gedrag van winkel- of overheidspersoneel minder vaak de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. Jongeren worden vaker met respectloos gedrag geconfronteerd dan ouderen, stedelingen vaker dan dorpelingen. Ook bij deze groepen komt dit echter minder vaak voor dan enkele jaren geleden.

Lees het complete artikel op de website van het CBS.