CBS: Armoede in Nederland daalde vorige jaar door energietoeslag naar laagste niveau (3,8%) in ruim 45 jaar

2023-11-09T07:17:26+01:009 november 2023|Blij-verhaal|


In 2022 liep 3,8 procent van de bevolking (637 duizend mensen) risico op armoede: zij maakten deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat is minder dan in 2021, toen nog 5,0 procent van een laag inkomen moest rondkomen en het laagste percentage sinds de eerste inkomensmeting in 1977. De sterke daling in 2022 hangt samen met de energietoeslag en andere inkomensondersteunende maatregelen. Als die maatregelen niet worden meegeteld, zou het armoederisico op 5,9 procent (989 duizend mensen) uitkomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Ook het aantal minderjarige kinderen met armoederisico was met 5,2 procent historisch laag. 165 duizend kinderen woonden in een gezin met armoederisico, 27 duizend minder dan in het jaar ervoor. De maatregelen zorgden er voor dat in 2022 ook het percentage mensen en kinderen met al ten minste vier jaar een laag inkomen historisch laag was. Huishoudens met weinig inkomen kregen in 2022 een energietoeslag van veelal 1 300 euro om de sterk gestegen energierekening te kunnen betalen. Bovendien kregen alle huishoudens eind 2022 een korting van 380 euro op hun energierekening.
Armoede blijft bijzonder verdrietig, maar dit lage cijfer van het CBS verraste ons en daarom gedeeld op BlijNieuws
🌻🌻

CBS: 90% (!!) van de Nederlanders Tevreden #CBS

2019-03-28T12:39:37+01:0029 maart 2019|Blij-inzicht|

90 procent tevreden, 10 procent sombert. Het merendeel van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar leven. Bijna 6 op de 10 zijn bovendien optimistisch over hoe het in het algemeen gaat in Nederland. Ruim 3 op de 10 zijn daarover pessimistisch, 1 op de 10 is zelfs sterk pessimistisch. Tot deze laatste groep behoren relatief vaak ouderen, laagopgeleiden, mannen en personen met een Nederlandse achtergrond. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Bijna 9 op de 10 volwassenen zeggen in 2018 dat zij tevreden zijn met hun leven, 12 procent is niet tevreden en niet ontevreden, 2 procent is naar eigen zeggen ontevreden. Het percentage tevredenen is 2 procentpunt hoger dan in 2013. Het is de eerste keer dat het CBS rapporteert over de mening van de bevolking over hoe het gaat met Nederland.
BlijNieuws dat we ontvingen van één van onze redacteuren (meer…)

Meer Duurzame Kakao.., eh, Cacao Verwerkt

2018-05-08T13:47:58+02:0011 mei 2018|Blij-verhaal|

Een steeds groter deel van de cacao die door Nederlandse cacaoverwerkende bedrijven wordt ingekocht, is erkend duurzaam gecertificeerd. Het aandeel steeg van 21 procent in 2014 naar 30 procent in 2016. Dat blijkt uit een enquête naar het verbruik van duurzaam gecertificeerde cacao door cacaoverwerkende bedrijven in Nederland, dat het CBS in opdracht van het huidige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft uitgevoerd (lees hier meer over het CBS-onderzoek). BlijNieuws!

CBS: Windmolens leveren 30 procent meer stroom op

2016-09-29T13:11:27+02:001 oktober 2016|Blij-verhaal|

Nederlandse windmolens hebben in 2015 met 7,6 miljard kilowattuur ruim 30 procent meer elektriciteit opgewekt dan in 2014. In 2015 stonden 139 windmolens op zee. Op land staan ruim 2000 windturbines en worden steeds hogere en efficiëntere molens geplaatst. In 2015 werd 6 procent van alle in Nederland gebruikte stroom met molens opgewekt. Dat is genoeg om 2,5 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. BlijNieuws van het CBS