Naast de stikstof discussie nationaal en internationaal waarbij we voortdurend te horen krijgen dat het niet zo goed gaat met de natuur, zijn er toch zeker ook berichten dat het tegenwoordig beter gaat met sommige dieren. Dit komt mede door de maatregelen die inmiddels al zijn getroffen. Zoals het uitzetten van dieren, of het beschermen van de natuur. Dat is toch iets waar we blij van kunnen en mogen worden.
Neem bijvoorbeeld de bever. Na in 1988 uitgezet te zijn in de Biesbosch is de bever inmiddels ook in de Krimpenerwaard gesignaleerd. Eind vorig jaar werd er zelfs nog een gigantische vrouwtjesbever gevonden. Het beest woog rond de dertig kilo en was van kop tot staart ongeveer 130 cm. Ook met de gewone en grijze zeehonden gaat het beter. Er werden er tijdens de laatste tellingen in 2021 zo’n 40.000 geteld in de Waddenzee. Dit heeft zeker ook te maken met de verbeterde zeewaterkwaliteit. De verbeterde zoetwaterkwaliteit zorgt er voor dat er in het zoete water weer een toename is van bijvoorbeeld de snoek.
Het aantal vlinders neemt toe en dan met name die soorten die iets minder gevoelig zijn voor stikstof. Tegenwoordig wordt er meer aandacht besteed aan biodiversiteit op verschillende plekken zoals langs (provinciale) wegen en dijken. Het lijkt er op dat we ons allemaal bewuster worden van onze natuur. Goed teken!

Met de roofvogels als de zeearend en de visarend gaat het ook weer beter door het verbod op DDT, een giftige insectenverdelger. Via hun prooien kregen de vogels dit weer binnen.  Zo zijn er nog meer dieren en gebieden waar het beter mee gaat. Op onder andere Nu.nl staat er een mooi artikel over. “Je ziet dat het beschermen van Natura 2000-gebieden als gevolg heeft dat sommige soorten het heel goed doen”.
Dat is dan toch weer een positief bericht wat best gedeeld mag worden, toch?

BlijNieuws van Yvonne
Delen is vermenigvuldigen. 🌻🌻