Zingen in het Participatiekoor: Volwaardige koorzang voor mensen met dementie zoals ze vroeger ook hebben gedaan; ook met Pasen

2023-04-07T14:36:39+02:009 april 2023|Blij-inzicht|

Weet je dat, wanneer je luistert naar muziek, dit een positieve invloed op je hersenen heeft? Vaak werkt muziek als een kapstok van herinneringen. Je hoort een lied…en ploep! Je bent ineens in het moment van toen. Muziek zorgt voor ontspanning, verlaging van de bloeddruk en vermindering van stress. Het maakt tot op hoge leeftijd herinneringen los, ook bij mensen met dementie. Dit heeft op hen een positieve werking. Zingen is een manier van communiceren voor mensen met dementie. Dit geldt voor alle leeftijden. Er is een groep demente mensen die nog helemaal niet zo oud is. De herkenning van een lied stimuleert een deel van het geheugen. Mensen blijken zich tijdens het zingen meer te herinneren doordat ze een ander deel van het geheugen aanspreken. Omdat zingen zoals gezegd goed is voor dementerende mensen is een aantal jaren terug begonnen met het zingen in het Participatiekoor.

Dit Participatiekoor met ongeveer een derde leden mét en twee derde leden zonder dementie bestaat inmiddels in verschillende steden. Elke week repeteren brengt regelmaat en plezier. Samen zingen draagt bij aan het (her)vinden van een zinvolle besteding van de dag. En dat er af en toe net niet de juiste toon wordt geraakt is daar helemaal niet erg. Net zo belangrijk als het zingen zelf is wát er wordt gezongen. In de Participatiekoren wordt daar daarom ook aandacht aan Pasen besteed. Ze hebben de afgelopen periode geoefend voor een optreden waarbij ze de Matthäus Passion diverse keren hebben opgevoerd. Voor henzelf, maar ook voor hun familie en het overige publiek ongetwijfeld een geweldig en ontroerend optreden. Uiteindelijk is naast de optredens, ook een prachtig gevolg van dit initiatief dat deze mensen met dementie daardoor gelukkiger zijn, meer plezier, levensvreugde, sociale contacten en gevoel van eigenwaarde hebben en langer thuis kunnen wonen.
Prettige Paasdagen!

BlijNieuws van Yvonne
Delen is vermenigvuldigen. 🌻🌻