Oorlog, economische crises en natuurrampen zijn ‘hot’ in the media. Waar is de liefde?