Mooie groene tuin gewenst!

2023-04-07T14:29:44+02:008 april 2023|Blij-inzicht|

Deze week is op 4 april de Week van de Groene Tuin begonnen en deze duurt t/m 10 april 2023. Heerlijk, een rustgevende mooie groene tuin. Wie wil dat nou niet. Voor sommige mensen is dat wel wat lastiger dan voor anderen. Niet iedereen heeft de tijd of de interesse tot nu toe om te tuinieren. Maar met een klein beetje energie is het prima aan te leren. Er zijn mensen die geboren lijken te zijn met groene vingers (dat zal schrikken zijn geweest;-)), en er zijn er die in de loop van hun leven de liefde voor tuinieren zich eigen hebben gemaakt. Soms ben je gewoon ook afhankelijk van wat een eerdere bewoner in een voor jouw nieuwe woning van zijn of haar bijbehorende tuin heeft gemaakt en achtergelaten. Of woon je in een appartement en heb je een balkon waar je misschien alleen wat ‘stukjes tuin’ op kwijt kunt. Je kunt gelukkig op elk moment bedenken hoe jij wilt dat je tuin of balkon eruitziet. Door het aanleggen van een groene, misschien zelfs natuur ondersteunde tuin of balkon maak je het ook voor jezelf veel leuker.

Zo kun je lekker genieten van al het moois dat groeit en bloeit. Vrolijk worden van het gekwetter van de vogels die in je tuin of balkon op zoek gaan naar insecten. Dat is dan weer goed voor de biodiversiteit. Door je tuin of balkon te vergroenen en te verduurzamen zorg je er tegelijkertijd voor dat er minder wateroverlast en hittestress is die worden veroorzaakt door het veranderende klimaat. Helemaal wanneer je dit doet met inheemse planten en bollen of zaden. Daar reageren de insecten zelfs beter op omdat deze plantjes in hun natuurlijke omgeving groeien en bloeien.
Daarom voor die mensen die het zelf misschien wel graag willen: zo’n gezellige groene tuin of een mooi balkon, hier kun je volop lezen wat je allemaal zelf kunt doen voor een prachtig resultaat in je eigen tuin of balkon.

Om je eigen mini-oase te creëren. Heel veel plezier en succes hierbij en een mooie groene tuin gewenst!

BlijNieuws van Yvonne
Delen is vermenigvuldigen. 🌻🌻

Met sommige dieren gaat het tegenwoordig beter

2023-04-06T16:47:14+02:007 april 2023|Blij-inzicht|

Naast de stikstof discussie nationaal en internationaal waarbij we voortdurend te horen krijgen dat het niet zo goed gaat met de natuur, zijn er toch zeker ook berichten dat het tegenwoordig beter gaat met sommige dieren. Dit komt mede door de maatregelen die inmiddels al zijn getroffen. Zoals het uitzetten van dieren, of het beschermen van de natuur. Dat is toch iets waar we blij van kunnen en mogen worden.
Neem bijvoorbeeld de bever. Na in 1988 uitgezet te zijn in de Biesbosch is de bever inmiddels ook in de Krimpenerwaard gesignaleerd. Eind vorig jaar werd er zelfs nog een gigantische vrouwtjesbever gevonden. Het beest woog rond de dertig kilo en was van kop tot staart ongeveer 130 cm. Ook met de gewone en grijze zeehonden gaat het beter. Er werden er tijdens de laatste tellingen in 2021 zo’n 40.000 geteld in de Waddenzee. Dit heeft zeker ook te maken met de verbeterde zeewaterkwaliteit. De verbeterde zoetwaterkwaliteit zorgt er voor dat er in het zoete water weer een toename is van bijvoorbeeld de snoek.
Het aantal vlinders neemt toe en dan met name die soorten die iets minder gevoelig zijn voor stikstof. Tegenwoordig wordt er meer aandacht besteed aan biodiversiteit op verschillende plekken zoals langs (provinciale) wegen en dijken. Het lijkt er op dat we ons allemaal bewuster worden van onze natuur. Goed teken!

Met de roofvogels als de zeearend en de visarend gaat het ook weer beter door het verbod op DDT, een giftige insectenverdelger. Via hun prooien kregen de vogels dit weer binnen.  Zo zijn er nog meer dieren en gebieden waar het beter mee gaat. Op onder andere Nu.nl staat er een mooi artikel over. “Je ziet dat het beschermen van Natura 2000-gebieden als gevolg heeft dat sommige soorten het heel goed doen”.
Dat is dan toch weer een positief bericht wat best gedeeld mag worden, toch?

BlijNieuws van Yvonne
Delen is vermenigvuldigen. 🌻🌻

Bloemrijke en sterke dijken #natuur #diversiteit #RTL

2023-03-10T10:25:46+01:0012 maart 2023|Blij-beeld|

Het is bijna niet voor te stellen maar Nederland heeft ruim 17.000 kilometer aan waterkerende dijken. Afgaande op de voorhanden zijnde informatie van internet tenminste. Eerlijk? Ik heb het nog nooit na gemeten maar geloof het direct.
De laatste jaren wordt er veel aandacht besteed aan het versterken van deze dijken maar ook om er meer diverse bloemetjes op te planten of gewoon de natuur wat meer z’n gang te laten gaan. Door dit te doen kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen dieren naar een ander gebied lopen of vliegen. Dat is vooral goed voor insecten zoals bijen, vlinders en vogeltjes. Daarom is de wil er om de dijken naast steviger ook bloemrijker te maken.  Door de diverse begroeiing wordt ook de bodem versterkt met wortels van de plantjes die verschillend van lengte zijn en op deze manier kunnen zorgen voor een sterkere dijk.
Bloemrijke en sterke dijken. Duidelijk een win-win situatie als je het mij vraagt.
BlijNieuws#
Delen is vermenigvuldigen. 🌻🌻

Land van Ons#kro-ncrv#kruispunt de verschilmakers

2023-03-10T10:24:20+01:0011 maart 2023|Blij-initiatief|

Ooit gehoord van het ‘Land van Ons’?
Dit is een coöperatie waar meer dan 23000 mensen inmiddels lid van zijn. Zij vonden dat het Nederlandse landschap veranderde en eentonig aan het worden was, en wilden daar een verandering in aanbrengen.
De leden leggen geld in waarmee landbouwgrond wordt aangekocht in het hele land. Op die percelen herstelt ‘Land van Ons’ de biodiversiteit. Dit doen zij onder andere door het aanleggen van heggen, houtwallen, inheemse bloemensoorten, paddenpoelen.
Het land zelf blijft boerenland. Verschilmaker en visionair Franke Remerie kreeg al veel mensen op de been met dit initiatief. Volgens hem is het een zaak van lange adem, en brengen ze iets teweeg voor de volgende generaties in Nederland. Zo hopen de leden hun kinderen en kleinkinderen iets hoopvols na te laten. Dit is een heel mooi initiatief.


Uitzending KRO-NCRV 12 maart

BlijNieuws
Delen is vermenigvuldigen. 🌻🌻